Om Adicio

Adicio er latinsk og betyr å gi det lille ekstra. Vi ble stiftet i 2011 og er Norges ledende selskaper innen feltsalg. Events, door2door og B2B er tjenester vi tilbyr og som kan hjelpe deg å nå ambisiøse salgsbudsjetter.

Mange ser oss som et springbrett i karrieren, da vi har en standarisert plattform og jobber med store, langsiktige aktører. Her får salgspersonell gode muligheter til faglig utvikling. Vi både rekrutterer, utvikler og beholder de beste ressursene i bransjen.

Selskapet

Konsernet Adicio er  bygget på et fundament av mer enn 20 års erfaring fra salg og markedsføring direkte til forbruker, og har en stab på over 100 medarbeidere som jobber på våre fire salgskontor i Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger.

Direktesalg handler om mennesker, om seriøsitet, om lønnsomhet og om profesjonalitet i alle ledd. Det er en spennende bransje med utfordringer i kø. Vårt mål er å være den absolutte foretrukne samarbeidspartneren i dette segmentet.

Vi vet vi har kompetansen og engasjementet som kreves, og vårt uttalte mål er å bevise det hver eneste dag, både for oss selv og for staben, men ikke minst overfor våre oppdragsgivere.

Adicios største ressurs er våre dedikerte og fast ansatte feltarbeidere.

Direktesalg

Direktesalg er den desidert korteste veien mellom salg og kjøp. Selgeren møter kjøperen ansikt til ansikt, og presenterer produktet på en konkret og god måte. Her oppnås en unik nærhet i salgssituasjonen.

Outscourcing av direktesalg er lønnsomt. Firmaet kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, får tilgang til kompetent personale og får full kontroll over kostnader.

Våre selgerne tilfører bedriften ny kunnskap gjennom sine møter med kundene og denne informasjonen viser umiddelbar respons og fortjeneste. I forkant av salgskampanjer på stands, events eller door2door legger vi, i nært samarbeide med oppdragsgiver, en nøye strategi basert på en rekke parametere og mål. Alder, kjønn, geografi, behov, konkurransesituasjo, er bare noen. Deretter velger vi ut selgerne i vår stab som matcher produktet og målgruppen best. Når selgerne går i felt er det som oppdragsgivers representant, og de er nøye brifet om produktet og kan besvare alle tenkelige spørsmål om både bedriften og produktet de markedsfører.

'Adicio, vi hjelper deg å nå dine mål'