Adicio Academy

Morning meeting

Gjennom det vi kaller Adicio Academy utdanner vi dyktige, strukturerte og målrettede selgere til å bli gode ledere. Vi har ulike teamlederkurs og opplæring for salgssjefer der vi fokuserer på å utvikle ledere. Gjennom våre lederkurs vil man lære å bygge et team av dyktige selgere og man vil lære hvordan man på best mulig måte drifter et selgerteam.